Beste bezoeker, om optimaal gebruik te kunnen maken van onze website en al zijn functionaliteiten, raden wij u aan om eerst in te loggen! Na het inloggen zullen er een aantal extra menu-items zichtbaar worden naargelang uw lidmaatschap bij De Westvlaamse Apothekersvereniging en/of de tariferingsdienst.

Klik bovenaan op 'Inloggen | Registreren' om nu in te loggen of om uw registratie aan te vragen indien u nog geen account hebt.

Zelfstandige zorgverstrekkers stellen voor eerst gemeenschappelijke missie- en visietekst op

Bij de Federatie Vrije Beroepen zijn al jaren heel wat beroepsorganisaties uit de zorgsector aangesloten. Zij verenigen zich binnen de Federatie in het Overleg Zelfstandige Zorgverstrekkers (OZZ). Voor het eerst formaliseren ze deze samenwerking in een missie- en visietekst. Zo omvat de tekst de doelstellingen van het overleg zorgverstrekkers en zijn werking. Daarnaast formuleert de tekst 8 criteria die de zelfstandige zorgverstrekker omschrijven. Onder andere onafhankelijkheid, kwaliteit, deontologie, het handelen in het algemeen belang en vrije keuze van zorgverstrekkers staan hierbij centraal. 
 

Gelieve in te loggen om dit artikel te lezen...

Voorschriften binnen de EU

Een doktersvoorschrift uit België is geldig in alle EU-landen. Maar let op: een geneesmiddel dat bij ons verkrijgbaar is, is niet altijd verkrijgbaar in een ander land, of het heeft een andere naam. Welke raad kan u uw patiënten meegeven?

Gelieve in te loggen om dit artikel te lezen...

Twee geneesmiddelen tegen malaria worden in België van de markt gehaald

Bij een inspectie van Semler Research Private Limited, India, door WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) en door FDA (Food and Drug Administration) van de Verenigde Staten van Amerika werden er ernstige tekortkomingen (waaronder de substitutie en manipulatie van bloed- en urinestalen, afkomstig van de personen die deelnamen aan de studie) vastgesteld op het vlak van de richtlijnen voor goede klinische praktijken (Good Clinical Practices, GCP). Dit deed twijfels rijzen over de betrouwbaarheid van het klinische deel van de bioequivalentiestudies uitgevoerd door de geïnspecteerde sites, en dus ook over de aanvaardbaarheid van de gegevens die werden gebruikt in de aanvragen tot het verkrijgen van de vergunningen voor het in de handel brengen van bepaalde geneesmiddelen.
 

Gelieve in te loggen om dit artikel te lezen...

Deze precursoren worden verboden van aflevering

Zeven chemische stoffen (waaronder vb. waterstofperoxide, zwavelzuur en aceton) worden verboden voor het grote publiek: verdachte transacties moeten gemeld worden; en de sancties worden uitgebreid. Opgelet dus wanneer personen ernaar vragen bij u in de apotheek.
 

Gelieve in te loggen om dit artikel te lezen...

Apothekers sporen onwetende suikerzieken op in Limburg en besparen zo meer dan 3 miljoen euro

Tegen 2030 zal naar schatting 1 op 10 volwassen Belgen aan suikerziekte (diabetes) lijden. Volgens de Diabetes Liga weet 1 op 3 diabeten niet eens dat hij/zij de aandoening heeft. Daarom lanceerde het Koninklijk Limburgs Apothekers Verbond (KLAV) 'TakingCare’: een proefproject dat onwetende diabetici trachtte op te sporen. Een economische analyse die werd uitgevoerd in samenwerking met de Onderzoeksgroep Patiëntveiligheid & Gezondheidseconomie van de Universiteit Hasselt wees op een potentiële besparing van 3,45 miljoen euro voor de gemeenschap tegen 2038.

Gelieve in te loggen om dit artikel te lezen...