Geowacht      Jobs      Webshop      Farmatools      Links      Winkeldochters

Beste bezoeker, om optimaal gebruik te kunnen maken van onze website en al zijn functionaliteiten, raden wij u aan om eerst in te loggen! Na het inloggen zullen er een aantal extra menu-items zichtbaar worden naargelang uw lidmaatschap bij De Westvlaamse Apothekersvereniging en/of de tariferingsdienst.

Klik bovenaan op 'Inloggen | Registreren' om nu in te loggen of om uw registratie aan te vragen indien u nog geen account hebt.

Besparingsmaatregelen: tijd voor actie!

Het nieuws met de besparingsmaatregelen kwam ook voor ons als een klap in het gezicht. We wisten dat de besparingen onze sector zouden treffen en in bepaalde maatregelen kunnen we enigszins inkomen, vb. de wijziging van de vergoedingscategorie van antibiotica. Maar met de gedeeltelijke indexsprong van twee derde van de indexmassa op alle honoraria en de schrapping van het honorarium hoofdstuk IV gaan we helemaal niet akkoord! 

Zoals jullie weten zit De Westvlaamse niet stil en willen wij graag actie ondernemen. Via deze poll stellen we enkele suggesties voor maar we vooral ook polsen naar jullie ideeën. Staken zien we niet als optie, aangezien we de dienstverlening naar de patiënt niet willen belemmeren (en zie #wijdoenvoort). Wij roepen dan ook op om massaal onze enquête te beantwoorden om een duidelijk signaal te geven!

Hoe bereidt u zich nu al voor op de aangekondigde besparingsmaatregelen?

We roepen in deze nieuwsbrief dan wel op tot actie, maar op bepaalde maatregelen bereiden we ons best toch al voor, in het bijzonder op het vlak van voorraadbeheer.
 

Gelieve in te loggen om dit artikel te lezen...

Deze 7 besparingsmaatregelen worden ons opgelegd

Dat er bespaard zou worden in de gezondheidszorg was duidelijk, maar meer dan 900 miljoen – bijna een derde van de totale besparingslast! – had niemand verwacht. Zeker gezien de zorgbehoefte door de vergrijzing van de bevolking ongetwijfeld zal stijgen. En dat wij, officina-apothekers in het bijzonder, worden geviseerd is onredelijk. Naast het inhouden van 2/3de van de indexering op alle honoraria worden de honoraria voor aflevering van geneesmiddelen in hoofdstuk IV zonder meer geschrapt! We kunnen niet blijven doen met minder!
 

Gelieve in te loggen om dit artikel te lezen...

FOD lanceert website voor veiligheid apotheken

Diefstallen, overvallen, verbale agressie,… De veiligheid in apotheken blijft zorgen baren. De FOD Binnenlandse Zaken lanceert een nieuwe website met een directe toegang tot een toolbox die veel nuttige preventietips bevat.
 

Gelieve in te loggen om dit artikel te lezen...

De vaccinatieperiode breekt aan, hoog tijd om te sensibiliseren!

Oktober en november zijn dé vaccinatiemaanden bij uitstek. Deze periode is het uitgelezen moment om uw patiënten aan te spreken over hun griepprik. Uw software helpt u daarbij door middel van pop-ups. Hoe deze werken en wanneer ze op uw scherm verschijnen, leggen we in deze nieuwsbrief uit.