Beste bezoeker, om optimaal gebruik te kunnen maken van onze website en al zijn functionaliteiten, raden wij u aan om eerst in te loggen! Na het inloggen zullen er een aantal extra menu-items zichtbaar worden naargelang uw lidmaatschap bij De Westvlaamse Apothekersvereniging en/of de tariferingsdienst.

Klik bovenaan op 'Inloggen | Registreren' om nu in te loggen of om uw registratie aan te vragen indien u nog geen account hebt.

Sensibiliseren rendeert!

Begin juli werd officieel de VAN-campagne rond seizoensvaccinatie gelanceerd. In de vorige nieuwsbrief las u al dat het dit jaar niet alleen om griep- maar ook pneumokokkenvaccinatie gaat. De eerste campagne leerde alvast dat de inspanningen om de juiste groepen te sensibiliseren ook écht resultaat opleveren. Apothekers die vorig jaar met de pop-ups uit hun software werkten, leverden 10% meer vaccins af in de doelgroepen jonger dan 50 jaar! Logisch dat we daarop dus volop inzetten, samen met élke Vlaamse apotheker. Lees er meer over in deze griepnieuwsbrief.
 

Vlaamse apothekers gaan voluit voor vaccinatie tegen griep en pneumokokken

Vorig jaar besteedden de Vlaamse apothekers al extra aandacht aan het griepvaccin. Omdat het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) rotsvast gelooft in de sensibilisatie door de huisapotheker doen we daar dit jaar nog een schepje bovenop. Ook de verhoging van de vaccinatiegraad tegen pneumokokken wordt dit najaar de uitdaging!

Lees meer...

Zelfstandige zorgverstrekkers stellen voor eerst gemeenschappelijke missie- en visietekst op

Bij de Federatie Vrije Beroepen zijn al jaren heel wat beroepsorganisaties uit de zorgsector aangesloten. Zij verenigen zich binnen de Federatie in het Overleg Zelfstandige Zorgverstrekkers (OZZ). Voor het eerst formaliseren ze deze samenwerking in een missie- en visietekst. Zo omvat de tekst de doelstellingen van het overleg zorgverstrekkers en zijn werking. Daarnaast formuleert de tekst 8 criteria die de zelfstandige zorgverstrekker omschrijven. Onder andere onafhankelijkheid, kwaliteit, deontologie, het handelen in het algemeen belang en vrije keuze van zorgverstrekkers staan hierbij centraal. 
 

Gelieve in te loggen om dit artikel te lezen...

Voorschriften binnen de EU

Een doktersvoorschrift uit België is geldig in alle EU-landen. Maar let op: een geneesmiddel dat bij ons verkrijgbaar is, is niet altijd verkrijgbaar in een ander land, of het heeft een andere naam. Welke raad kan u uw patiënten meegeven?

Gelieve in te loggen om dit artikel te lezen...

Twee geneesmiddelen tegen malaria worden in België van de markt gehaald

Bij een inspectie van Semler Research Private Limited, India, door WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) en door FDA (Food and Drug Administration) van de Verenigde Staten van Amerika werden er ernstige tekortkomingen (waaronder de substitutie en manipulatie van bloed- en urinestalen, afkomstig van de personen die deelnamen aan de studie) vastgesteld op het vlak van de richtlijnen voor goede klinische praktijken (Good Clinical Practices, GCP). Dit deed twijfels rijzen over de betrouwbaarheid van het klinische deel van de bioequivalentiestudies uitgevoerd door de geïnspecteerde sites, en dus ook over de aanvaardbaarheid van de gegevens die werden gebruikt in de aanvragen tot het verkrijgen van de vergunningen voor het in de handel brengen van bepaalde geneesmiddelen.
 

Gelieve in te loggen om dit artikel te lezen...