Beste bezoeker, om optimaal gebruik te kunnen maken van onze website en al zijn functionaliteiten, raden wij u aan om eerst in te loggen! Na het inloggen zullen er een aantal extra menu-items zichtbaar worden naargelang uw lidmaatschap bij De Westvlaamse Apothekersvereniging en/of de tariferingsdienst.

Klik bovenaan op 'Inloggen | Registreren' om nu in te loggen of om uw registratie aan te vragen indien u nog geen account hebt.

3 pilootprojecten voor 'Geïntegreerde Zorg' geselecteerd in West-Vlaanderen!

Binnen de hervorming van de zorg voor chronische zieken hebben Federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block en haar collega-ministers van het deelstatenniveau zestien pilootprojecten rond geïntegreerde zorg voor chronisch zieken geselecteerd. Doel is om de kwaliteit van de zorg voor de patiënt te verbeteren door het maken van betere afspraken tussen de verschillende zorgverleners zoals apothekers, huisartsen, geriaters, thuisverpleegkundigen, OCMW’s enz. In West-Vlaanderen werden 5 projecten ingediend, waarvan voorlopig 3 projecten geselecteerd zijn en de andere 2 projecten zich kunnen wagen aan een 2e zit. Heel wat werk aan de winkel de komende maanden voor De Westvlaamse dus!

Gelieve in te loggen om dit artikel te lezen...

Erkenning FTA vanaf nu regionaal

De zesde staatshervorming heeft geleid tot een herschikking van bevoegdheden aangaande de gezondheidsberoepen. Grosso modo komt het er op neer dat Federaal de beroepscompetenties vastgelegd worden en de uitwerking van de erkenning alsook de opleidingen een regionale bevoegdheid geworden zijn. Wij zijn dan ook verheugd jullie te kunnen meedelen dat Mieke Debaene (secretariaat De Westvlaamse) aangesteld werd om te zetelen in de erkenningscommissie voor farmaceutisch-technisch assistenten (FTA). 

 

Gelieve in te loggen om dit artikel te lezen...

Eerste deel personeelspremie op 1 juli 2016

Het Paritair Comité sloot onlangs een akkoord af met de vakbonden om aan de werknemers van de apotheken en de tariferingsdiensten een recurrente bruto jaarpremie aan te bieden van € 250 voor een voltijdse betrekking. Deze premie is verplicht! Opgelet, de helft van deze premie moet worden betaald op 1 juli (de andere helft op 31 december). 

 

Gelieve in te loggen om dit artikel te lezen...

Voorwaarden terugbetaling pleister voor diabetespatiënten

Op 20 juni verscheen onder de titel 'Gedaan met prikken voor diabetespatiënten: suikermetende pleister wordt terugbetaald' een artikel over de nieuwe pleisters die voortaan op de markt zijn voor diabetes type I-patiënten. Wij zochten uit op welke manier de pleisters vanaf 1 juli terugbetaald zijn.

 

Gelieve in te loggen om dit artikel te lezen...

Pharmanology: De exposanten aan het woord

Kunt u het zich voorstellen … een beurs zonder exposanten? Het is als een café zonder bier. Daarom zet Farma vzw alles in het werk om de partners waarmee u in de apotheek te maken krijgt, ook op de beurs te krijgen. En dan gaat het voor één keer niet over de patiënten, maar wel de industrie. Op deze editie verwelkomen we 110 exposanten die in het totaal meer dan 7000 bezoekers over de vloer zullen krijgen. Zo doen bedrijven mee die er al bij waren vanaf de eerste edities, net zo goed als exposanten die dit jaar voor de eerste keer ‘tekenen’. In deze nieuwsbrief alvast een voorproefje en kennismaking met enkele spelers.
 

Gelieve in te loggen om dit artikel te lezen...